Zpracování osobních údajů

GDPR

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) vám poskytujeme informace o zpracování vašich osobních údajů a vašich právech v souladu s čl. 12 GDPR.

 SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost: Escape Gear s.r.o., IČ 19710348, se sídlem Jaurisova 515/4, Praha 14000, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod číslem C 390485 (dále jen „správce“). V případě dotazů týkajících se zpracování vašich osobních údajů nás kontaktujte na e-mailu: info@coderoom.cz.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo jiného právního vztahu:

- identifikační údaje: jméno a příjmení

- kontaktní údaje: e-mail a telefon

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Získáváme je přímo od vás prostřednictvím našich internetových stránek nebo komunikace s vámi.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje můžeme sdílet s:

- finančními institucemi

- státními orgány v souladu s právními povinnostmi

- poskytovatelem hostingových služeb našich stránek

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- Vyřízení vaší objednávky či rezervace

- Zasílání informací o našich produktech

- Plnění zákonných povinností

DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje uchováváme po dobu stanovenou v souladu s právními předpisy a potřebami našeho smluvního vztahu.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zavedli jsme technická a organizační opatření k zajištění ochrany vašich údajů proti neoprávněnému přístupu, změně či ztrátě.

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

Máte právo na přístup k vašim údajům, jejich opravu, doplnění či vymazání. Pokud máte pocit, že vaše údaje nejsou zpracovávány v souladu s právem, můžete požádat o vysvětlení či obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů. Za poskytnutí informací můžeme požadovat úhradu, která nepřevyšuje náklady na jejich poskytnutí